Trang chủ Gia Sư Toán Gia sư môn toán cấp 2 Dáng dấp của hắn đầy khiêm tốn xin chỉ

Gia sư môn toán cấp 2 Dáng dấp của hắn đầy khiêm tốn xin chỉ

Gia sư môn toán cấp 2 Dáng dấp của hắn đầy khiêm tốn xin chỉ bảo, phụ huynh tức giận đến run người, nói cái gì qua miệng hắn cũng bị đổi thay vị trí thế. Ai cũng nói học trò là cực phẩm hoang đường, lối tư duy xử lý công việc cho tới bây giờ đều không dựa Theo thông lệ, sau cuối bà cũng hoàn toàn đư


Gia sư môn toán cấp 2Gia sư môn toán cấp 2 Dáng dấp của hắn đầy khiêm tốn xin chỉ bảo, phụ huynh tức giận đến run người, nói cái gì qua miệng hắn cũng bị đổi thay vị trí thế. Ai cũng nói học trò là cực phẩm hoang đường, lối tư duy xử lý công việc cho tới bây giờ đều không dựa Theo thông lệ, sau cuối bà cũng hoàn toàn được lĩnh giáo.

Đáng giận, nàng nhịn không được mà nói thô tục: Tên tiểu tử ngu si ngươi, tiểu biến thái. Ngươi dám ăn ở với trưởng bối như vậy à? Nhà của ngươi có dạy ngươi không? Ngươi thân là đại thiếu gia Phượng gia, thái độ đó của ngươi là thế nào. gia sư dạy kèm môn toán tại Hà Nội bất thần nghiêm chỉnh hỏi: phụ huynh, người đang mắng ta. Đây không phải là câu hỏi, mà là câu trần Gia sư toán lớp 5 thuật.

Bổn cung mắng ngươi đó thì sao? Ngươi là tên tiểu tử không có bảo ban. phụ huynh tức giận nói.

học trò nhất thời bối rối, mẫu hậu mần răng lại mắng học trò? có lẽ nào nàng đã quên mục tiêu của bọn họ? Bọn họ muốn cùng Phượng gia kết thông gia, nếu cứ như vậy đắc tội với học trò, chuyện thông gia e là..

Mẫu hậu, xin người bớt giận.. học trò muốn can ngăn nàng, liền bị phụ huynh hất tay ra, hôm nay ai cũng đừng mong cản được Bổn cung, Bổn cung sẽ thay Phượng gia mắng hắn, cho hắn biết cái gì gọi là nể trọng trưởng bối.

Bảo Bảo đãng trí vuốt tóc mình, đợi khi phụ huynh mắng xong, hắn mới chậm rãi nói: Ta sống ở Phượng gia đã hai mươi lăm năm, dạy bảo của nhà ta từ đâu, Thấp đến đâu cũng có thể biết được. Ngày nay, phụ huynh người nói ta không có gia giáo, không có Thấp, không lẽ người đang hoài nghi gia giáo và Thấp Phượng gia ta? Phượng gia từ trên xuống dưới, cũng không ai dám nói nhà của ta không có gia giáo và Thấp, chỉ độc nhất phụ huynh người dám nói. Ta có thể hiểu thành, phụ huynh người đối gia giáo và Thấp của Phượng gia đã bất mãn từ lâu? hoặc là nói, người hoàng thất đã sớm bất mãn với Phượng gia, muốn chóng vánh loại trừ. Hắn nói lời này khá có trọng lượng, nếu phụ huynh dám lên tiếng phúc đáp, chính là đang chứng minh họ hàng hiệu trưởng với Phượng gia đang có mâu thuẫn chống đối. Ví như phụ huynh không lên tiếng Gia sư toán tại nhà phúc đáp, cũng chỉ có xác xuất nghĩ phương pháp xoay chuyển, như vậy Bảo Bảo liền chiếm thế thượng phong.

Đây quả tình là nước cờ inh. gia sư dạy môn toán tại nhà thầm lặng bật ngón của bàn tay cái, hắn quả nhiên không làm cho nàng không còn trông mong gì được nữa, bàn về công phu chơi xấu trâng tráo, gia sư môn toán đứng thứ hai, cũng không ai dám đứng thứ nhất.

phụ huynh lập tức giật thột, bình tĩnh lại, gia sư môn toán nói đúng, tuy họ hàng hiệu trưởng đã sớm không bằng lòng với Phượng gia, nhưng hiện nay họ hàng hiệu trưởng không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả

Gia sư toán tại nhà không đủ thực lực chống đối lại Phượng gia, đây cũng

là nguyên do cốt yếu bọn họ tới đây để trò chuyện kết thông gia với Phượng gia, nàng tạm thời tức, quên mất cả chuyện quan yếu này. Tội danh này một khi đã định, họ hàng hiệu trưởng kiên cố sẽ rối loạn, nàng đứng mũi chịu sào sẽ phải chịu thảo phạt của Phượng gia. Cho dù Phượng gia không làm chi nàng, thánh thượng cũng sẽ giận chó đánh mèo với nàng, vì chưng nàng khiến họ hàng hiệu trưởng và Phượng gia xung đột.

Nàng gắng gượng nặn ra nụ cười tươi, phong thái thấp một bậc, suy tính đền bồi lại nói: Tìm gia sư toán học trò nói quá rồi, đây là ai nói chứ? Người họ hàng hiệu trưởng chúng ta sao có xác xuất không bằng lòng với Phượng gia được? Đều là do mới mới rồi Bổn cung tức, nói sai, người đại nhân đại độ, cũng đừng nên toán tính

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Đăng ký tìm gia sư
Đăng ký làm gia sư
Tư vấn gia sư